Областният управител Недялко Славов: Бизнес планът на ВиК не е само цена на водата, а и инвестиции

Г-н Славов, как мина заседанието на Асоциацията по ВиК днес, съгласуван ли беше бизнес плана за периода 2017-2020 г.?

Мина нормално. Освен от мен като представител на държавата, бизнес планът е подкрепен от още осем общини в Смолянска област. Доспат нямаха представител на заседанието, а Девин – съгласно дадения от Общинския съвет мандат, не подкрепи бизнес плана. Останалите осем Общински съвета са дали мандат на кметовете си да го съгласуват. Това прави приемането му с много над изискуемия процент. На практика присъстваха 95,14% от имащите право на глас. Бизнес планът е съгласуван с 88% от имащите право на глас. Минималният кворум за съгласуване при това присъствие е 71%.

Какво предстои сега?

Нищо особено. Преразгледахме бизнес плана с оглед на факта, че темата е обществено значима – да не остане и най-малко съмнение относно процедурата по приемане. Затова решихме общинските съвети отново да дадат мандат на кметовете си за подкрепа. В тази връзка се радвам на дискусиите, които се проведоха на местно ниво и най-вече защото се признава, че бизнес планът не е само цена на водата, а включва и инвестиции. Много голяма част от коментарите, които се направиха, са именно за инвестициите, които са детайл от разработката. Това показва крещящата необходимост от инвестиции във ВиК-инфраструктурата.

Всяка община вероятно иска максимум от вложенията да отидат там?

Не само това. Ключовото в бизнес плана е, че той отразява стопанисването на тези инвестиции, след като бъдат направени. Например язовир „Пловдивци“ е пред завършване и той ще бъде ангажимент на „ВиК“ за стопанисване. Ще направим водопровод в Лясково, Стоманово. Те също ще са отговорност на ВиК. По селските райони ще се реализират проекти за водоснабдяване. Те също минават към ВиК за стопанисване. Целта на този бизнес план е да каже как ще се стопанисва изпълнена инвестиция, без да се отразява на цената на водата 100% от вложението.

Гласуването на бизнес плана на „ВиК“ ЕООД по време на днешното заседание на ВиК-асоциацията

А как ще се разпределят тези 11 милиона лв., които са залегнали като инвестиция за предстоящия период във ВиК-инфраструктура?

Според относителния дял на всяка община, според гласовете й в Общото събрание на ВиК-асоциацията. Мисля, че така е най-справедливо. И аз това ще съблюдавам като председател. Примерно, ако се знае, че 11.2 млн. лв. ще бъдат разпределени до 2030 г. и че в този период за една община инвестицията ще бъде в рамките на един милион, „ВиК“ ЕООД заедно с местната власт да го разпредели по приоритети. Това е смисълът на договора за стопанисване и експлоатация на активите. Това е смисълът на участието на местната власт във ВиК-асоциацията. За първи път е създаден механизъм, по който местната власт може да контролира „ВиК“-дружеството и това е чрез ВиК-асоциацията.

След днешното заседание ще очакваме ли преразглеждане на бизнес плана в КЕВР?

Не мога да кажа. В крайна сметка регулаторът е независим орган, който взема решения на база на вътрешните си разпоредби. Важно е да подчертаем, че ВиК-асоциацията съгласува бизнес плана, а одобрението му е от КЕВР.

Но вече има одобрение от КЕВР, тоест новите цени си остават в сила?

Мисля, че ще си останат в сила.

А Вие като представител на държавата защо одобрявате бизнес плана?

Първо, защото такъв мандат ми е даден. И второ, подкрепям абсолютно убедено бизнес плана, защото той залага на сериозни инвестиции, които ще влязат във ВиК-инфраструктурата и позволява нормалното им стопанисване, без това да ляга като сериозно бреме върху гражданите. Тоест, те ще плащат социално приемлива цена, независимо от внушенията, които се правят за цената на водата в областта. Освен това, като убеден демократ, не искам да има и най-малко съмнение по отношение на бизнес плана. Затова решихме повторно да го гледаме. По този начин предизвикахме обществен интерес и най-вече интереса на Общинските съвети, защото по закон има регламент те да дадат одобрението на бизнес плана.

А бюджет на асоциацията за 2018 г. прие ли се?

Не. Не стигнаха гласовете. ОбС на Смолян не даде мандат на кмета да гласува за бюджета. Рудозем и Чепеларе пък нямат в решенията си конкретна парична вноска.

Този бюджет за какво се изразходва?

За текуща издръжка и заплати на наетия персонал.

Колко човека касае?

За момента един, но догодина ще бъде нула.

Споменахте язовир „Пловдивци“ – изпълнението му на какъв етап е?

Започват поетапни приемателни комисии. Чашата на язовира е завършена и предстои да се проведе приемателна комисия. След това чашата на язовира ще започне да се завирява. Предстои също изграждането на обиколните пътища, осигуряване на достъп до всички околни имоти, рехабилитация на републиканските пътища, засегнати от строителството. Всичко това е част от цялостния проект. И едва тогава ще се въведе в експлоатация на съоръжението като цяло. Има си предвидени средства по проекта за републиканските пътища, които са пострадали по време на строителството. Вероятно ще са цели участъци между Рудозем и Елховец, между Елховец и Пловдивци – там, където пътищата са потърпевши. Приемателната комисия за чашата на язовира е насрочена за края на този месец. Срокът за окончателно завършване на обекта е в края на тази година и аз предполагам, че ще се спази.

Facebook Comments