Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

С 1 млн. лв. обновяват площада на Мадан

Централният градски площад на Мадан ще се обнови с 1 068 546 лв. с ДДС. Местната управа е избрала фирма „ИСА 2000“ ЕООД да изпълни строително-монтажните работи.

С изпълнението на поръчката е планирано да се подобри жизнената среда, да се осигури съвременно ниво на обществено обслужване и обитаване, възможности за рекреация и спорт в централната градска част. Ще се създаде пространство, което да е емблематично за града, притегателна точка за всички.

Предвижда се изграждане на подходяща околна среда, растителност и озеленяване, съобразени с пешеходните потоци и автомобилния транспорт.

Предвидени са повече места за отдих и отмора. Осветлението ще е енергоспестяващо. Функционалното зониране на съществуващия площад се запазва. Предвижда се реновиране и осъвременяване на отделните зони. Откритото площадно пространство се намалява, но запазва възможността и функцията си да приема организираните панаири и временни увеселителни съоръжения. Предложена е нова зона за рекреация между площадното пространство и фонтана, която отделя фонтана и служи като плавен преход от откритите към закрити площи.

Централното стълбище на читалище „Иван Вазов“ ще се реконструира като се разделя на две групи стъпала и се оформя голяма междинна площадка, която може да се ползва за сцена или подиум на културни и обществени събития.

Facebook Comments