Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Владимир Уручев поиска да се увеличи финансирането за млади стопани

На пленарната сесия в Страсбург бе обсъдена политиката на ЕС към младите земеделски стопани. С приемането на Резолюцията на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно прилагането на инструментите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. Европейският парламент още веднъж потвърди силната си ангажираност за обновяване на поколенията в селското стопанство и превръщането му в модерен и привлекателен сектор за младите хора.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев коментира, че подкрепата за млади фермери по линия на ОСП следва да се запази и засили във всяка следваща реформа на политиката с цел насърчаване на младите хора към кариера в селското стопанство.

Той подчерта, че една силна ОСП към младите фермери ще спомогне за справяне с основните предизвикателства, свързани с достъп до земя и финансиране, намаляване на административните пречки, допълнително обучение и развитие на бизнес умения. Докладът препоръчва подкрепата за инструментите на ОСП за младите земеделски стопани да продължи и максималното равнище на финансирането да се увеличи над 2%.

В изказването си Владимир Уручев подчерта значението на младите фермери за развитието на модерни и устойчиви земеделски системи чрез прилагане на нови технологии и иновативни бизнес модели.

Относно обучението и развитието на бизнес умения като приоритетна тема на новата ОСП е предвидена възможност за финансиране на консултантски услуги за младите земеделски стопани, предоставяне на допълнително обучение на нови участници, особено в областта на стопанското управление и финансовите умения, въпросите на рентабилността, планиране на стопанската дейност и на приемствеността.

Обновяването на поколенията е от ключово значение за поддържането на жизнеспособни селски райони. В тази връзка Владимир Уручев отбеляза, че привличането на млади хора, респективно млади фермери към селските райони, е обвързано с наличието на подходяща материална, социална и дигитална инфраструктура, както и осигуряване на условия и стандарт на живот, подобен на този в градските райони.

Като защитник на идеята, че бъдещето на земеделието е в ръцете на младите фермери, Владимир Уручев бе организатор на първия по рода си Национален форум на младите фермери, който се състоя на 20 април в Аграрния университет – Пловдив. Целта на форума бе да подчертае важността за осигуряване на плавен преход между поколенията и приемствеността в земеделието, както и привличането на повече млади хора за развитието на устойчив земеделски сектор в България.

Facebook Comments