Стартираха строителните дейности по изграждане на обект с национално значение ГКПП „Рудозем-Ксанти“

След десетилетия усилия на много хора и множество процедури, на 24 януари 2020 година със символична първа копка областният управител Недялко Славов отбеляза началото на същинските строителни дейности по изграждане на обект с национално значение ГКПП „Рудозем-Ксанти“.

Пунктът се изгражда по Проект „Подобряване на трансграничната достъпност“, (CrossBo), Програма ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Партньори в проекта са EGNATIA ODOS S.A., Гърция и от българска страна – Агенция пътна инфраструктура и Областна администрация Смолян.

Общият размер на бюджета на проекта е 38 802 558,00 евро. Чрез осигуреното дофинансиране в размер на 18 445 744 лв. с постановление на МС от 18 декември 2019 г. отпаднаха всички финансови пречки за сбъдването на тази мечта на поколения родопчани.

Славов припомни, че това е един от трите пункта, договорени между България и Гърция в спогодбата, сключена през 1996 година, и единственият все още нереализиран. „Но със стъпките, които  извървяхме дотук, считам, че съвсем скоро ще можем да отворим и този пункт и така да отговорим на очакванията на хората от двете страни на границата за пряка транспортна връзка. Искрено се надявам, че ще направим необходимото да отворим ГКПП „Рудозем-Ксанти“ през тази година, и това да бъде своеобразен подарък по случай 140 години от установяването на дипломатически взаимоотношения между България и Гърция“, каза при откриването той.

През последните 10 години се инвестираха значителни средства за цялостното обновяване на пътната инфраструктура по оста от Пловдив през Смолян и Рудозем до границата, които са приведени според изискванията към пътищата с международно значение. Това позволява изграждането на пункта за всички видове транспорт.

 Освен сградата и комуникациите за бъдещия ГКПП към Гърция, който ще е разположен на българска територия, трябва да се изгради и подход от около 800 метра с три ленти за движение – две по 3,50 метра, една по 3 метра и два банкета по 1.50 метра. В зоната на граничния пункт трябва да се оформят и благоустроят две площадки, да се изградят три административни сгради, две контролни кабини, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осева автомобилна везна.

В проекта е заложено изграждане на три отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти за движение. Според спогодбата между България и Гърция, ГКПП „Рудозем-Ксанти“ ще е предназначен за всички видове превози на товари и пътници. Предвижда се пунктът да бъде готов и отворен в края на 2020 година.

ази публикация се реализира съгласно договор с № АП-03-33-1675/29.11.2016г. с предмет: „Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност по проект „Aiming at Improving Cross-Border Accessibility“ с акроним „CrossBo“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Трансграничен район с подобрена взаимосвързаност“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В1.7в.01 от 17.08.2016г. с бенефициент партньор по проекта Областна администрация Смолян.

Публикуваният материал отразява възгледите на бенефициента и Управляващият орган не носи отговорност относно публикацията.